CONSULTORIA PER EMPRESES

Les decisions més importants de la teva empresa en les millors mans.

Disposaràs d’un equip de professionals especialitzats en oferir assessorament integral a petites i mitjanes empreses.

El nostre objectiu consisteix en servir de suport en la presa de decisions.

Ens encarreguem de web proporcionar les eines i els coneixements necessaris per donar web resposta precisa, estudiada i adequada.

Consultoria Estratègica

Assessorament empresarial en les decisions de caràcter estratègic.

Innovació i Optimització

Introducció de noves tecnologies i optimització dels processos productius.

Finançament i Successió

Recerca de finançament, subvencions i successions d’empreses familiars.

Estratègia Empresarial

Consultoria | Màrqueting | Marca

Millora de la proposta de valor enfocada en la diferenciació (incrementar valor afegit) junt amb l’anàlisi de mercat.

Màrqueting estratègic: estudi i anàlisi del mercat per tal de detectar oportunitats que ajudin a l’empresa a satisfer les necessitats dels consumidors d’una forma més òptima i eficient que la resta de competidors.

Posicionament de la marca i estratègia de penetració segons el mercat al qual està dirigida la proposta de valor. Anàlisi de la competència: què ofereixen i què oferim.

Estudi de percepció de la marca segons els clients. Com valoren els nostres clients els nostres productes i/o serveis: perquè ens compren?

Externalització de les activitats no clau del negoci i recerca de nous centres de producció per a reduir costos de producció.

Estratègia Comercial

Consultoria | Vendes | Internacionalització

Ens encarreguem d’elaborar plans i estratègies de vendes en funció del teu producte i segons el seu canal.

Desenvolupem estratègies de Pricing i realitzem anàlisis dels marges comercials segons el canal.

Gestionem equips comercials i també identifiquem les necessitats dels teus clients.

Internacionalització d’empreses.

Disseny Industrial

Consultoria | Innovació | Optimització

Generació de documentació tècnica. Plànols constructius, models 3D. 

Gestió de projectes.  

Renderitzar els models 3D. Permet tenir una visió final del producte.

Generar manuals i catàlegs dels productes a partir de la documentació.

Redisseny de màquines. Millora dels models ja existents i fer estudis de simulació. 

Suport i orientació en l’ús de software CAD/CAM.

Innovació

Consultoria | Innovació | Estratègia

Identifiquem noves oportunitats de negoci i realitzem seguiments i recerca de nous mercats.

Analitzem, identifiquem i valorem nous canals de venda pels teus productes i/o serveis.

També definim estratègies de màrqueting per a cada innovació i estudiem la implementació de conceptes, metodologies i estratègies d’altres sectors per aconseguir millorar l’avantatge competitiu.

Enginyeria de Processos

Consultoria | Processos | Optimitzacions

Anàlisis i optimització dels processos productius.

Optimització dels diferents departaments d’una empresa: administració, logística, operacions, finances i comercial.

Implementació de la metodologia Lean manufacturing.

Realitzem anàlisi d’errors i reducció i/o eliminació de MUDAs (ineficiències).

Creació i implementació d’indicadors productius.

Gestió d’estocs.

Reducció  de costos/despeses de l’empresa, comportant un augment directe dels beneficis empresarials.

Implementació de la metodologia 5S en les zones de treball.

Successió d'Empresa Familiar

Consultoria | Successió | Familiar

Ens posem al capdavant de projectes familiars de manera temporal o indefinida per garantir i continuar amb la viabilitat del negoci durant un procés de successió.

Reflotament d'Empreses en Crisis

Consultoria | Reflotament | Empreses

Analitzem i avaluem la situació actual de l’empresa per poder desenvolupar un pla de xoc que remunti l’activitat empresarial.

Recerca de Finançament

Consultoria | Finançament | Crisis

Recerca de finançament a través d’una xarxa d’inversors privat, Business Angels i empreses de Capital Risk.

Reestructuració de Personal

Consultoria | Finançament | Personal

Anàlisis de la viabilitat del projecte empresarial i segons els resultats obtinguts, posem sobre la taula i executem la reestructuració del personal (com a última opció) que sigui necessària.

Les persones fan les empreses. Sota aquesta premissa, hi ha altres i millors maneres de revertir la situació econòmica de l’empresa sense haver de reduir la plantilla.

Tecnologia

Consultoria | Innovació | Tecnologia

Supervisem la introducció de noves tecnologies en les diferents àrees empresarials per millorar la gestió diària amb la màxima eficiència i productivitat visit.
.

IOT: (Internet of things) interconnexió digital d’objectes quotidians amb internet.

Com et podem ajudar?

Posa’t en contacte sense cap tipus de compromís.

Parlem del teu projecte?